kulturledelse.dk – UNIVERSITETSPRAKTIK

Interesserer du dig for kunst, kultur, formidling, journalistisk, informationsvidenskab, ledelse, entreprenørskab og iværksætteri – eller noget midt imellem? Så kig her!

 

I foråret 2014 tog Peter Hanke og Mette Gadegaard initiativ til kulturledelse.dk, der er et uafhængigt medie og en ressourceportal for art management og kulturledelse i Danmark. kulturledelse.dk udgives officielt af virksomheden Exart Performances og redaktionen beskæftiger sig på forskellig vis med følgende emner:

 • Kunstens og kulturens position i samfundet
 • Ledelse og organisation i kunstens og kulturens organisationer
 • Forskningsformidling inden for de to tematiske områder

 

kulturledelse.dk, ressourcesamling, MAGASIN og SALON

kulturledelse.dk publicerer blog- og debatindlæg, reportager fra relevante begivenheder i kulturlivet, kulturlederinterviews og lignende på websiden kulturledelse.dk samt e-magasiner med et særligt tema på saxo.com. Indtil videre har vi f.eks. udgivet et e-magasin om bestyrelsesarbejde i kulturinstitutioner, et om filantropi og fondsstøtte i kulturlivet og senest et om kulturpolitik og valg.

For nyligt fik kulturledelse.dk overdraget kulturvidensbanken KuViBa (stiftet og tidligere drevet af Dansk Kunstnerråd), som redaktionen nu skal videreføre, udvikle og relancere som en del af kulturledelse.dks ressourcesamling og ambition om at sætte fokus på forskningsformidling inden for projektets fokusområder.

Derudover arrangerer og afvikler kulturledelse.dk salon-arrangementer, bl.a. i samarbejde med filosof Ole Fogh Kirkeby og danske kulturinstitutioner. Indtil videre har vi afholdt saloner på Københavns Museum, Designmuseum Danmark, Nørrebro Teater og Teater Momentum.

 

Exart Performances

Exart Performances er en europæisk funderet virksomhed, der siden 2001 har arbejdet med executive education i erhvervslivet baseret på forskning inden for klassisk musik og ledelsesfilosofi. Virksomheden er stiftet af Peter Hanke, dirigent og ekstern lektor i Music/Arts Management (IKK, KU), og producerer primært foredrag og workshops med musik og lederskab i fokus i Europa og USA. Tilbagevendende samarbejdspartnere og klienter er bl.a. Oxford University, Copenhagen Business School, Siemens, Voces Academy, kommuner og andre offentlige virksomheder i Danmark.

 

Praktikstillinger

Vi søger 2 praktikanter, der skal arbejde med specifikke områder inden for drift og udvikling af kulturledelse.dk, men da praktikstillingen officielt gennemføres hos Exart Performances, vil der også være opgaver, der befinder sig i krydsfeltet mellem Exart Performances’ og kulturledelse.dks aktiviteter.


Praktikant 1:

Hovedansvar for planlægning, udvikling og afvikling af kulturledelse.dk – SALON. I efteråret 2015 er det bl.a. ambitionen at afholde 3-4 saloner i samarbejde med kulturinstitutioner over hele landet. Faste opgaver er desuden:

 • Interviews og bearbejdning af interviews med “best practice”-kulturledere a la dette.
 • Research af aktuelle problemstillinger, begivenheder og relevante personer inden for kunstens og kulturens organisationer til brug i forskellige artikelformer på kulturledelse.dk og i kommende e-magasiner.
 • Produktion eller co-produktion af artikler, reportager, blogindlæg mm.
 • Forberedelse i forbindelse med forskningsformidlende artikler om litteratur, teorier og forskning, der er relevant for art management og kulturledelse.
 • Forefaldende redaktionelle og administrative opgaver såsom billedsøgning, korrekturlæsning, koordinering af møder etc.

Denne praktikstilling er relevant for studerende, der interesserer sig for kulturformidling- og journalistisk, event-planlægning, kunsten og kulturens plads i samfundet, ledelse af kunst- og kulturinstitutioner og interne og eksterne betingelser for kulturlivets institutioner og projekter.


Praktikant 2:

Hovedansvar for overførsel af vidensbanken KuViBa til kulturledelse.dks egen platform samt generel udvikling og drift af kulturledelse.dks ressourcesamling. Faste opgaver er:

 • Konceptudvikling og planlægning af overførslen af KuViBA, der pt. har over 500 indlæg/artikler i vidensbanken.
 • Udarbejdelse af en brugervenlig platform og et bæredygtigt kategoriserings- og taggingsystem, der skal være kulturledelse.dks levende og dynamiske ressourcesamling i fremtiden.
 • Forberedelse i forbindelse med forskningsformidlende artikler om litteratur, teorier og forskning, der er relevant for art management og kulturledelse.
 • Produktion eller co-produktion (f.eks. i samarbejde med forskere) af indlæg til den fremtidige ressourcesamling.
 • Interviews og bearbejdning af interviews med relevante forskere
 • Forefaldende redaktionelle og administrative opgaver såsom billedsøgning, korrekturlæsning, koordinering af møder etc.

Denne praktikstilling er relevant for studerende, der interesserer sig for kultur- og forskningsformidling, teknologier, informationsvidenskab, kommunikation, formidling og IT.


 

For begge praktikstillinger gælder det, at du vil få mulighed for at præge arbejdsopgaverne og fokus for praktikopholdet i en retning, der interesserer dig mest muligt. En vis interesse for iværksætteri og entreprenørskab er også at foretrække, da kulturledelse.dk stadig er et nyt medie – men med store ambitioner, som vi håber, du kan være med til at realisere.

På nuværende tidspunkt er vi 3 fasttilknyttede i redaktionen, men arbejder løbende sammen med en lang række skribenter, interviewpersoner, kulturledere, forskere, studerende og kulturinstitutioner på forskellig vis. Som praktikant vil man bl.a. komme til at arbejde tæt sammen med Mette Gadegaard, der er daglig redaktør og projektleder på kulturledelse.dk og koordinater ved Exart Performances.

 

Tid og sted

Praktikken foregår i København/Gentofte fra medio august/primo september 2015 og løber til januar 2016 (efter nærmere aftale). Der er tale om en ulønnet praktikantstilling på ca. 20 timer ugentligt. Stillingen kan meritoverføres som en del af din universitetsuddannelse (15 ECTS).

Ansøgning og frist

Send CV og en kort ansøgning til Mette Gadegaard på mg@exart.dk. Noter gerne, hvilken af de to praktikstillinger, du er interesseret i.

Ansøgningsfristen er mandag d. 15. juni. Der vil blive afholdt samtaler løbende derefter.

Spørgsmål rettes til Mette Gadegaard på mg@exart.dk eller tlf. 23951821.