Tag

Økonomi

Interview: Søren Bojer Nielsen

    Det følgende er uddrag fra et interview med Søren Bojer Nielsen, direktør for Det Obelske Familiefond, der er at finde i kulturledelse.dk – MAGASIN 2. Magasinet handler om filantropi og fondsstøtte i dansk kulturliv.     Er dansk… Continue Reading →

kulturledelse.dk – MAGASIN 2

  Pris kulturledelse.dk – MAGASIN 2 koster 29 kr. og kan købes via dette link.     I den offentlige debat og i diskussioner blandt landets kulturinstitutioner er landets velgørende fonde et tilbagevendende og centralt tema. Fonde betyder mere og… Continue Reading →

Interview: Karsten Ohrt

    Følgende er et interview med Karsten Ohrt, formand for Ny Carlsbergfondet. Interviewet er bragt i kulturledelse.dk – MAGASIN 2, der handler om filantropi og fondsstøtte i dansk kulturliv. Karsten Ohrt forholder sig til fire påstande om betydningen af fondsvirksomhed,… Continue Reading →

Håndværkerfradrag til kunsten

Et fradrag på køb af udøvende kunst ville vigtigst af alt være et skridt hen imod en åndelig forstærkning af Danmark og en afstandtagen til den mentale bankerot, vi som land på mange måder styrer direkte imod. Vi har aldrig… Continue Reading →

Forretningsudvikling i kulturlivet – tabu eller overset mulighed?

Kulturorganisationerne drives af de offentlige puljer og de utilstrækkelige midler disse udbyder. Samtidigt er der en lang række andre ressourcestærke aktører, der er interesserede i kulturen, men som bliver overset, fordi kulturorganisationerne ikke har arbejdstimerne eller traditionen for at involvere… Continue Reading →

Kulturens økonomier

Herunder ses en liste med links til en række artikler, rapporter, statistikker og bøger, der har relevans for de forhold der gør sig gældende inden for kunstens og kulturens økonomier.   Danmarks statistik Økonomiske forhold på kulturområdet  __________________________________ Kulturpenge –… Continue Reading →

Hanke: Organisationsforståelse og Ledelseskultur

    Art Management II – Organisationsforståelse og Ledelseskultur af Peter Hanke ISBN: 978 87 996458 1 7   “Hvordan skabes de bedste og mest relevante rammer for kunsten? Hvordan ledes og styres organisationerne og de mennesker, der befolker kulturlivet?”… Continue Reading →

Hvem skal betale for fremtidens drift af kulturinstitutioner?

Den økonomiske krise har bevirket ændrede vilkår for kulturområdet. Stat og kommuner prioriterer hårdere i de knappe ressourcer. Kulturen skal i offentlig forvaltning vurderes i forhold til andre områder som uddannelse, forskning, idræt, sundhed og socialsektoren. Kampen om skattekronerne kan… Continue Reading →

© 2017 kulturledelse.dk — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑